Preloader

Odustajanje od ugovora o kupovini


Ostvarivanje prava na odustajanje kupac može zatražiti putem adrese shop@partizanesports.com u roku od 14 dana od dana kada je primio robu, posle čega će mu u najkraćem roku biti poslat obrazac o odustajanju od ugovora na daljinu. Kupac ima obavezu da proizvod vrati u roku od 14 dana od dana prijema robe, nakon čega se pravo na odustajanje više ne može ostvariti. Pravo na odustajanje se može ostvariti pod uslovima da je proizvod nekorišćen, neoštećen i u originalnom pakovanju, kao i da je kupac priložio dokaz o kupovini i obrazac za odustanak od ugovora, pri čemu može ali ne mora da navede razloge za odustajanje.
Ukoliko se utvrdi da kupac ostvaruje pravo na odustajanje od kupovine, prodavac će izvršiti povraćaj sredstava na račun kupca u roku od 14 dana od prijema obrasca o odustajanju, pod uslovom da je u tom roku prodavac primio vraćenu robu. Ukoliko se utvrdi da kupac ostvaruje pravo na odustajanje od kupovine, biće mu vraćen novac u iznosu prodajne cene robe koju je kupac platio, ne uključujući troškove slanja koje u slučaju odustajanja od kupovine u celosti snosi kupac

Zamena veličine i zamena artikla za drugiUkoliko ste nakon prijema pošiljke probali artikal i utvrdili da Vam veličina ne odgovara ili želite da zamenite artikal za drugi, možete to da uradite u roku od 14 dana od dana prijema pošiljke. Potrebno je da nam na adresu shop@partizanesports.com pošaljete e-mail sa sledećim podacima: broj računa koji Vam je poslat uz robu, šifru artikla i veličinu za koju želite da zamenite, odnosno ako menjate proizvod za drugi, šifru novog artikla i veličinu za koju želite da zamenite. Nakon provere dostupnosti traženog artikla, bićete obavešteni o procesu zamene. Pravo na zamenu se može ostvariti pod uslovima da je proizvod nekorišćen, neoštećen i u originalnom pakovanju, kao i da je kupac priložio dokaz o kupovini ( račun). Troškove zamene artikla snosi kupac.