Preloader

Reklamacije

Šta raditi ukoliko paket stigne oštećen
Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju potrebno je da pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, broj telefona) na adresu shop@partizanesports.com i navedete razlog zbog kojeg ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku bićete obavešteni o daljem postupanju.

Reklamacija i način rešavanja reklamacije
Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja paketa ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj, da nije saobrazna slikama ili opisu na sajtu, ili podaci na računu nisu odgovarajući, potrebno je da najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke pošalje e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, broj telefona), kao i dokaz o kupovini na sajtu (broj porudžbenice ili račun poslat uz robu) na adresu shop@partizanesports.com i opišete razloge zbog kojih izjavljujete reklamaciju. U najkraćem mogućem roku ćete na svoju e-mail adresu dobiti obrazac za izjavu reklamacije. Robu koja je predmet reklamacije potrebno je da pošaljete na adresu prodavca, zajedno sa dokazom o kupovini I popunjenim obrascem za izjavu reklamacije. U roku od 8 dana od dana prijema izjave o reklamaciji i robe koja je predmet reklamacije, dobićete odgovor elektronskim putem na izjavljenu reklamaciju, tj. da li se reklamacija prihvata i obaveštenje o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste, ili od trenutka u kom je prodavac primio vraćenu robu koja se reklamira. Ukoliko iz objektivnih razloga prodavac nije u mogućnosti da udovolji zahtevu kupca u navedenom roku, obavestiće ga o produženju roka za rešavanje reklamacije uz navođenje roka u kome će biti rešena, ukoliko kupac da svoju saglasnost.
Kupac koji obaveštava prodavca o nesaobraznosti robe može zahtevati da se otkloni nedostatak na kupljenom proizvodu bez naknade, da se proizvod sa nedostatkom zameni novim ili sličnim proizvodom bez naknade, ili da se raskine ugovor o kupovini, tj. da se izvrši povraćaj novca. Slanje zamenskog proizvoda ili povraćaj novca prodavac će učiniti nakon prijema vraćene robe. Ukoliko se utvrdi da je zahtev za reklamacijom osnovan, sve nastale troškove, uključujući i troškove dostave, plaća prodavac. Ukoliko se utvrdi da je zahtev za reklamaciju neosnovan, sve nastale troškove, uključujući i troškove dostave, plaća kupac.

Pravo na reklamaciju se ne može ostvariti u slučaju da proizvod nema nedostataka, ako je nedostatak nastao krivicom kupca (fizičko-hemijska oštećenja pri upotrebi proizvoda ili usled nepravilnog održavanja proizvoda), pošto je kupac dužan da se pridržava svih uputstava sa deklaracije i uputstva za upotrebu i održavanje. Pravo na reklamaciju kupac ne ostvaruje ni ukoliko nema dokaz da je proizvod kupljen preko našeg sajta.

Artikli na kojima se uradi uslužna štampa (dres) ne podležu pravu na reklamaciju, osim u slučaju da je sam proizvod oštećen. Takođe ne snosimo odgovornost u slučaju da igrač promeni broj ili napusti klub.